Warning: Creating default object from empty value in /home/barntema/public_html/energijobb.nu/wp-content/themes/energijobb/inc/theme-options/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Solenergi - Energijobb - jobb inom energi, kraft och miljö
Solenergi

Solenergi är ett av de naturliga energiflöden som inom snar framtid kommer att, helt eller delvis, kunna försörja en hel stad med energi. Solenergi är en förnybar energikälla som är mycket miljövänlig. Med ökande miljöproblem och stigande energipriser blir solenergi allt viktigare för både småhusägare, större fastighetsbolag, företag och för energibolag.

”På två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år. Det gäller att hitta sätt att använda solenergin smart, både i Sverige och andra länder.”

Vad är solenergi?

Solenergi kallas den energi som kommer ifrån solens strålar. Solen och den energi den skapar är anledningen till att det finns liv på jorden. Solstrålningen kan användas för att generera både värme och elektricitet. Utan värme från solen skulle jorden vara kall och växterna hade inte fått den solenergi som driver växternas fotosyntes.

Solenergin är ursprunget till den energi som utvinns ur såväl fossila som biobränslen, vattenkraft, vindkraft och till viss del geotermisk energi. Solenergin står därmed för den största delen av såväl el- som värmeproduktion på jorden. Detta gör också att det finns många arbetstillfällen inom solenergi.

Solenergi och dess effekt och kostnad

Solen strålar ut en effekt på 4×10^26 W varav 1,7z10^17 W träffar jorden. På jordens avstånd från solen är effekten i genomsnitt under ett år 1350 W/m2. Solenergianläggningar har inte någon driftkostnad att ta hänsyn till och kostnaden för energin bestäms därför istället av kapitalkostnaden. Energi från solen är ett energislag som endast har en fast kostnad under avskrivningstiden och är helt gratis när anläggningen är betald.

Solenergi – solvärme- solel

Solenergi ger både värme och el!

Solvärme – Solvärme erhåll som nära 100% förnybar värmeförsörjning och solvärmen kan stå för värmeförsörjningen på sommaren när biobränsleanläggningar har lägre verkningsgrad. Solvärme fås från solfångare som genererar värme och är främst intressanta där värmebehoven överensstämmer med tillgänglig solstrålning.

Solel – Solceller som genererar el har sedan lång tid tillbaka varit intressant i de fall ledningsbunden elektricitet saknas och är dyr att applicera, exempelvis till en avlägsen stuga, båtar, fyrar, mm. Solceller är idag allt mer populärt och effektivt då de genererar billig elektricitet. Det krävs dock sol för att ge el, vilket gör det beroende av en viss solstrålning. Solel kallas den el du kan producera själv med hjälp av solceller och solkraft kallas den el som du köper via ett elbolag.

Fördelar med solenergi

Det finns många fördelar med detta energislag vilket gör att många gärna jobbar med detta energislag. Några fördelar är att solens energi är förnybar, dvs den kommer inte att ta slut under vår livstid. Solenergi ger heller inga utsläpp under värme- och elproduktion och omvandlingen från solens strålar till energi avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar miljön. Även om solenergi inte ger några utsläpp så påverkar den dock miljön indirekt vid exempelvis tillverkning, transport och eventuellt underhåll.

Många jobb inom solenergi

Idag skapas det en stor mängd jobb inom just solenergi och om trenden håller i sig så innebär det att solenergi snart skulle bli den största marknaden för jobb i energisektorn. Flest lediga jobb inom energisektorn har länge varit inom olja, men solenergi är det som växer snabbast.

Möjliga arbete inom solenergi

Att arbeta med solenergi är både eftertraktat och högaktuellt. Solenergi är en marknad som växer och det skapas allt fler jobb inom denna kategori. För dig som vill arbeta med solenergi finns det många möjligheter och det finns mer eller mindre jobb med alla typer av inriktningar. Exempel på jobb inom solenergi är; projektledare, ingenjör, installationstekniker, arbetsledare, elektriker, montör, controller och mycket mer. Självklart kan du även jobba med solenergi inom områden såsom personal, marknadsföring och försäljning.

Var kan jag arbeta med solenergi?

Det finns idag flera stora företag som arbetar aktivt med solenergi. Stora arbetsgivare är självklart de stora energibolagen såsom EON och Vattenfall. Det finns även myndigheter såsom energimyndigheten som skapar arbetstillfällen i sektorn. För att hitta lediga jobb inom solenergi så titta igenom våra aktuella jobb – där hittar du alltid en aktuell förteckning över lediga jobb i branschen.

Se alla våra lediga jobb inom energi, kraft och miljö.

ENERGIJOBB DIREKT I DIN MAILBOX
Energijobb.nu hjälper dig att hitta ditt nästa jobb inom energi, kraft och miljö