Warning: Creating default object from empty value in /home/barntema/public_html/energijobb.nu/wp-content/themes/energijobb/inc/theme-options/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Vem jobbar med energi? - Energijobb - jobb inom energi, kraft och miljö
Vem jobbar med energi?

Jobb inom energi

Vinnova har tagit fram en rapport som sammanställdes i juni 2016. Denna visar en del intressanta siffror för hur det demografiskt ser ut inom jobb i energibranschen. Rapporten innehåller ä unik data i form av åldersstrukturer, utbildningsnivåer, yrkesgrupper, kön och härkomst under åren 2007-2013. Denna rapport visar att:

• Medelåldern i branschen har höjts under denna period från 43,9 år till 44,5 år.
• Bland de anställda återfinns den största numerära ökningen i åldersgruppen 45-49 år.
• En tydlig akademisering har skett i branschen då en högre andel anställda har en eftergymnasial utbildning på tre år eller längre år 2013 jämfört med år 2007.
• Andelen kvinnor i branschen, sett till alla anställda, har inte ökat nämnvärt under perioden utan kvarstår på 23 procent. Det finns inget segment i branschen som kan anses vara jämställt.
• Andelen kvinnor i åldersintervall 20-24 år respektive 25-29 år har under perioden minskat.
• Andelen kvinnliga chefer har ökat med 4 procentenheter under perioden.

Läs även om energibranschen.

 

Källa:
Energibranschen i Sverige fortsätter växa
Analys av företag i energibranschen 2007-2014 – branschdelar, åldersstrukturer, jämställdhet och kompetens
Maria Engzell, Andreas Lepa & Samuel Strömgren

ENERGIJOBB DIREKT I DIN MAILBOX
Energijobb.nu hjälper dig att hitta ditt nästa jobb inom energi, kraft och miljö